Quy định bồi thường

QUI ĐỊNH ĐỀN BÙ THIỆT HẠI

Qui định đền bù thiệt hại được lập ra vì việc vận chuyển hàng ghép số lượng lớn không thể tránh khổi những tổn thất về chất lượng, số lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển, một số lỗi xảy ra do chủ quan nhà xe vận chuyển, một số lỗi do khách quan, một số lỗi xãy ra do bất khả khán cho dù đã áp dụng một số biện pháp hạn chế tổn thất tối đa.

Để đảm bảo tối đa quyền lợi cho khách hàng khi tham gia dịch vụ tải tải và vận chuyển hàng hóa của Trọng Tấn, chúng tôi đưa ra những qui định chung về mức độ đền bù thiệt hại khi sự cố ngoài mong muốn xảy ra.

NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO ĐƯỢC ĐỀN BÙ

Những trường hợp được đền bù:

 • Bị mất hàng: số lượng hàng hóa lúc được trả không đủ so với số lượng hàng đã ký nhận ban đầu, số lượng phải được so sánh, đối chứng phải cùng đơn vị tính
 • Hàng hóa bị hư hỏng: hàng hóa bị hư hỏng, biến dạng không thể dùng được, bị biến chất, bị thất thóat dung lượng trong thùng hoặc can do va đập, bị vở, gãy  trong quá trình vận chuyển hoặc trong quá trình xếp dở do nhà xe thực hiện
 • Sai sót so với hợp đồng: Tất cả các trường hợp thực hiện vận chuyển có bị sai sót so với các điều khoản trong hợp đồng, và mức độ đền bù sẽ dựa vào điều khoản đền bù trong họp đồng
 • Hàng hóa được mua bảo hiểm: một số hàng hóa đã được ủy quyền mua bảo hiểm hoặc trực tiếp mua bảo hiểm sẽ được đươn vị bảo hiểm thanh toán đầy đủ giá trị hàng hóa nếu có tổn thất xảy ra
 • Một số trường hợp khác: một số trường hợp khác nếu khách hàng chứng minh hàng hóa có bị tổn thất, thiệt hại chi phí sửa chửa do chủ quan vận chuyển gây ra mà trước đó hai bên có thỏa thuận bằng văn bản: như cam kết thời gian giao hàng, cam kết hình thức vận chuyển hay loại xe vận chuyển mà phía trọng tấn đã thực hiện sai cam kết này.

Những trường hợp không được đền bù :

 • Bị nhà chức trách thu giữ: Bị cơ quan quản lý nhà nước thu giữ do chưa đáp đúng, đủ các yêu cầu về pháp lý khi tham gia kinh doanh và lưu thông hàng hóa
 • Khai sai thông tin: Kê khai sai thông tin hàng hóa như tên hàng, số lượng, trọng lượng trên phiếu gửi ( biên nhận vận chuyển) so với hàng hóa gửi thực tế.
 • Báo mất mát, hư hỏng sau giao hàng: Những trường hợp khách hàng báo hư hỏng, mất hàng hóa sau khi đã ký nhận hàng hóa sẽ không được đền bù theo qui định, đề nghị nếu không chứng minh được hàng hóa mất mát do quá trình vận chuyển.
 • Tổn thất do tính chất tự nhiên: Một số trường hợp hàng hóa bị hư hao, hỏng hóc do tự đặc tính tự nhiên của nó. những trường hợp này sẽ không được đền bù.
 • Các trường họp bất khả kháng: các trường hợp bị hư hỏng hàng hóa do bất khả kháng như: động đất, thiên tại, lũ lụt, tai nạn không do lỗi nhà xe.
 • Quá hạn khiếu nại: thời hạn khiếu nại, khiếu kiện là trong 3 tháng, nếu sau thời gian trên bên khách hàng không có ý kiến gì về hàng hóa thì xem như hàng hóa đã hoàn thành vận chuyển.

ĐỊNH MỨC ĐỀN BÙ

Đền Bù 100 % Giá Trị Mất Hay Hư Hao :

Những trường hợp sau đây được Trọng Tấn đền bù 100% giá trị hàng hóa bị hư hỏng hay bị mất mát:

 • Hàng bị hư hỏng trong qua trình vận chuyển
 • Có đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh giá trị hàng hóa
 • Có hợp đòng vận chuyển thể hiện giá trị đền bù được thể hiện rõ trong hợp đồng vận chuyển

Những trường hợp sau đây được Trọng Tấn đền bù 100% giá trị hàng hóa bị hư hỏng hay bị mất mát:

 • Hàng bị hư hỏng trong qua trình vận chuyển
 • Có đầy đủ hóa đơn chứng từ chứng minh giá trị hàng hóa
 • Có hợp đòng vận chuyển thể hiện giá trị đền bù được thể hiện rõ trong hợp đồng vận chuyển

Đền Bù Từ 50%-100 % Giá Trị Mất Hay Hư Hao

Những trường hợp sau đây được Trọng Tấn đền bù 50%-100% giá trị hàng hóa bị hư hỏng hay bị mất mát:

 • Hàng bị hư hỏng trong qua trình vận chuyển
 • Không có hóa đơn chứng minh giá trị hàng hóa
 • Không có hợp đồng thể hiện giá trị đền bù được thể hiện rõ trong hợp đồng vận chuyển

Đền Bù Từ 0%-50 % Giá Trị Mất Hay Hư Hao

Những trường hợp sau đây được Trọng Tấn đền bù 0%- 50% giá trị hàng hóa bị hư hỏng hay bị mất mát:

 • Không chứng minh được hàng bị hư hỏng, mất mát trong qua trình vận chuyển
 • Căn cứ vào số lượng hàng chi tiết trong thùng, kiện
 • Không có hợp đồng thể hiện giá trị đền bù được thể hiện rõ trong hợp đồng vận chuyển

GIỚI HẠN ĐỀN BÙ HÀNG THẤT LẠC, HƯ HỎNG

Khi xảy ra mất mát, hư hỏng trong quá trình vận chuyển mà khách hàng không thể chứng minh chi tiết, số lượng hàng bị mất, hư hỏng bên trong thùng hàng thì chúng tôi chỉ đền bù theo định mức từng vụ, từng kiện cụ thể như sau:

 • Giới hạn đền bù kiện hàng: Tối đa 2.000.000đ/kiện (hai triệu đồng)
 • Giới hạn đền bù vụ: Tối đa 50.000.000đ/vụ (năm mươi triệu đồng)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *